Контактен център

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица с асистанс”

Ако обичате да пътувате често в чужбина или се налага да го правите, защото работата Ви го изисква, възползвайте се от предложението на ДЗИ, за да получите съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Тази застраховка предлага защита за Вашето здравословно състояние независимо от броя на пътуванията, които ще предприемете в рамките на една година.

За кого е предназначена?

 • За тези, които пътуват с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • За тези, които пътуват с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя си
 • За тези, които пътуват често в командировка

Какво застраховаме?

Застраховката се предлага в един основен пакет – Покритие „Класик“.

Покритие „Класик” предоставя покритие за получени услуги и направени разходи за:

 • медицинска помощ и лечение в амбулаторни и болнични условия, включително спешна стоматологична помощ
 • репатриране до България
 • погребение в чужбина
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на близък/роднина в случай на болничен престой
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации

Може да добавите и други Допълнителни покрития по избор и срещу заплащане на допълнителна премия като:

Покритие „Екстра” включва изплащане на обезщетение при настъпване на следните рискове:

 • смърт от злополука
 • трайна загуба на работоспособност от злополука
 • разходи за болничен престой

Загуба на багаж и лични документи включва покритие за направени разходи при:

 • забавяне на пристигането на багаж
 • загуба на багаж
 • издирване на багаж
 • повреда, кражба или загуба на лични документи

Обща Гражданска отговорност и Правна помощ включва изплащане на обезщетение до размера на договорения лимит на отговорност.

Колко ще Ви струва?

Премията се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност по Покритие „Класик”, избраните допълнителни покрития, цел на пътуването, възраст на застрахованото лице, както и от избраната продължителност за всяко едно пътуване в рамките на валидността на застраховката.

За по-конкретна информация може да се свържете с представител на нашата търговска мрежа или да се обадите на националния телефон на ДЗИ 0700 16 166.

Как мога да се застраховам?
Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ или в офисите на нашите търговски посредници.

 

Общи условия

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново