Контактен център

Специални мерки на ДЗИ във връзка с COVID-19

Вече Ви уведомихме, че за нас основен приоритет са живота и здравето на нашите клиенти и служители. С цел гарантиране на максимална сигурност и намаляване на необходимостта от физически контакт, бихме искали да Ви напомним, че можете да се възползвате от следните дистанционни алтернативи:

Като част от най-голямата банково-застрахователна група в България, поставяме на първо място здравето и сигурността на нашите клиенти и служители. Бихме искали да Ви уверим, че ДЗИ следи внимателно развитието на ситуацията и предприема редица допълнителни мерки, изцяло съобразени с всички здравни препоръки и международни практики.

Предвид създадената обстановка, в резултат на откритите положителни резултати на Коронавирус (COVID-19) на територията на Република България, обявената международна пандемия от Световната здравна организация (СЗО) и решението на Министерски съвет за обявяване на кризисна ситуация в рамките на Република България, се обръщаме към всички наши клиенти, с молба да следват текущите указания на Министерство на здравеопазването и запазят спокойствие.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново