Контактен център

Застраховка „Комплексна медицинска помощ“

Кратко продуктово описание

  • Предлаганата от ДЗИ Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ осигурява сигурност и спокойствие на застрахованите за получаване на професионална и своевременна медицинска помощ при възникване на здравен проблем;
  • Чрез Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ на ДЗИ получавате достъп до общински, държавни, университетски и частни здравни заведения, с които ДЗИ има сключени договори за Абонаментно (безкасово) обслужване. За всички останали здравни заведения се възстановяват разходите на застрахованите лица;
  • На номера на Здравния Контактен Център (0700 11 555) на ДЗИ застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми от лекар на ДЗИ;
  • Застраховката покрива използването на здравни услуги при Извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.) и Болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.);
  • Медицинско покритие на територията на Република България;
  • Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта.

За кого е предназначена?

Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ е предназначена за:

  • Малки и средни предприятия;
  • Корпоративни клиенти.

Какви опции предлага застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“?

Клиентите избират застрахователните суми по Основното покритие (Извънболнична помощ и Болнична помощ) и могат да изберат някои от следните Допълнителни покрития:

1. Лекарствени средства;

2. Корекционни средства;

3. Помощни средства;

4. Санитарен (медицински) транспорт;

5. Рехабилитация;

6. Комплексна дентална помощ;

7.Профилактика.

Как може да се застраховате?

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново