Контактен център

МЕДИЦИНСКО ЗАСТРАХОВАНЕ „ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЗИ е сред първите дружествата в България, които предлагат покритие на рискове и сключват договори, свързани със здравето на застрахованите лица. Изплащането на суми или възстановяването на разходи е пряко свързано и се извършва при случаи на лечение и ползване на медицинска помощ от застрахованите лица.
 
ДЗИ-Животозастраховане ЕАД предлага на своите клиенти пълна гама продукти в областта на здравното застраховане, покриващи различни области на медицината и насочени към здравните потребности на застрахованите лица.

Договорите за медицинска застраховка са: индивидуални,семейни и групови, с които се застраховат български и чуждестранни граждани.

ЗДРАВНИ ПРОДУКТИ И ДЕЙНОСТ

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД  предлага и сключва договори за медицинска застраховка за период на една година с възможност за подновяване без прекъсване в следните области (пакети):

  1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (здравна профилактика)
  2. Комплексна медицинска помощ – извънболнична и болнична
    • Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарства, медицински транспорт и рехабилитация и др.
    • Дентална помощ
  3. Комплексна здравна застраховка ДЗИ-Здраве 

Договорът за медицинска застраховка може да включва един или повече пакети, като всеки от тях включва отделни групи здравни услуги и лимити за изплащане на суми на едно лице.

Покриването на включените здравни рискове, в зависимост от условията на тарифата/пакета се извършва като:

  • възстановяване на извършени разходи
  • изплащане на суми

КООРДИНАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ

Съдействие от Здравния контакт център ДЗИ и записване на час за преглед при специалист на национален телефон  0700 11 555;

ДЗИ - разполага с клонова мрежа в цялата страна, което позволява подаване на документи и административно обслужване в непосредствена близост.

На разположение на застрахованите лица е и ИНТЕРНЕТ МОДУЛ за проверка на статуса на заявленията за изплащане на суми, който предоставя защитена информация за покритието договора за медицинска застрохавка и движението (статуса) на заявленията и размера на изплатените суми

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново