Контактен център

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ „ДЗИ ПРЕМИУМ+“

Осигури си спокойствието, което ти е нужно , спестявай с „ДЗИ Премиум+“

Застраховка Живот „ДЗИ Премиум +“ предоставя възможност за комбинация от застрахователна защита за всяка ситуация ,комбинирана със спестовен елемент, според индивидуалните нужди на всеки клиент.

„ДЗИ Премиум +“ Ви предлага комплексно застрахователно решение, в допълнение към дългосрочна спестовност с гарантирана сума на вноските в спестовен фонд. .

Освен високата застрахователна защита и натрупване на Спестовен фонд, застраховката дава възможност за гъвкави решения през срока на договора, които да удовлетворят потребностите на всеки клиент.

Основното покритие на застраховката , включва защита в случай на  трайна неработоспособност от злополука или заболяване над 75% и изплащане на обезщетение в случай на смърт от злополука или заболяване.

Допълнителни покрития, които могат да бъдат  активирани по избор са :

 • Пакет „Злополука“   - Застрахователната сума по пакет "Злополука" е избираема и може да бъде 50%, 100%, 150% или 200% от застрахователната сума по oсновното покритие.
 • Пакет „Злополука на дете“ - Застрахователната сума по пакета е избираема. Могат де се включват деца навършили една година.
 • Пакет „Временна неработоспособност от злополука“ - Допълнителен пакет "Временна неработоспособност от злополука" се сключва към основното покритие на застраховка "Живот"
 • Пакет „Особено тежки заболявания“ -Допълнителният пакет предоставя допълнително финансово обезпечение при диагностициране на едно от 17 „Особено тежки заболявания”, възникнало за пръв път през срока на договора.

Със застраховка Живот „ДЗИ Премиум+“ се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 60 години.

 • Застрахователното покритие изтича при навършване на 70 години

 Допълнителни  възможности, които  предлага „ДЗИ ПРЕМИУМ +“?

 • Избор на валутата – застраховката се сключва в евро или лева.
 • Избор на срок на застраховката – срокът може да бъде между 10 и 20 години.
 • Избор на Застрахователната премия - годишна, шестмесечна, тримесечна или месечна, по избор на клиента
 • Възможност за внасяне на допълнителни вноски към Спестовния фонд.
 • Възможност  за авансово теглене на суми от Спестовния фонд.
 • Възможност за избор на  застрахователна сума и избор на размера на вноски по спестовен фонд

Данъчни облекчения за физически лица за личните вноски на застрахования.За повече информация може да се свържете с представител на нашата търговска мрежа или да се обадите на националния телефон на ДЗИ 0700 16 166

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново