Контактен център

ДЗИ ДИНАМИК

Персонална защита за теб и любимите ти хора

С избора на индивидуална рискова застраховка ДЗИ Динамик защитаваш живота и здравето си, както и това на своите близки. Осигуряваш сигурност за себе си и семейството си. С ДЗИ Динамик разполагаш с финансов ресурс при непредвидено събитие. Мислиш за себе си, докато се грижиш за близките си.

С ДЗИ Динамик получаваш гъвкава застрахователна защита, предоставяща оптимално  покритие, съобразено с индивидуалните ти нужди.

С ДЗИ Динамик имаш избор за:

 • Валута – BGN или EUR;
 • Срок на застраховката – от 5 до 30 години;
 • Начин за плащане на премията – месечно, тримесечно, шестмесечно или годишно;
 • Застрахователна сума – от 5 000 до 1 000 000 лева;
 • Допълнителни покрития.

За кого е предназначен продуктът?

Продуктът е предназначен за физически и юридически лица – български и чуждестранни граждани с постоянно местожителство в Република България.

ДЗИ Динамик може да се сключи както от индивидуални клиенти, така и от Работодатели за осигуряване на застрахователна защита на техните служители, което да разшири програмата за допълнителни социални придобивки, която предприятието предлага.

Персонализирай ДЗИ Динамик според личните си нужди

ДЗИ Динамик предлага индивидуални решения за защита, като позволява надграждане на основните покрития с допълнителни пакети, според нуждите ти.

Как се определя застрахователната ми премия?

Застрахователната премия е годишна и се определя в зависимост от:

 • възрастта на застрахованото лице;
 • размера на застрахователна сума;
 • избора на допълнителни покрития;
 • срок на договора.

Как да сключа застраховка ДЗИ Динамик?

ДЗИ Динамик може да бъде сключена във всеки офис на ДЗИ или при наш застрахователен посредник. 

ДЗИ Динамик се сключва с попълване на:

 • Предложение за сключване на застраховка „Живот“;
 • Лична декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане.

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от здравословното състояние на клиента и избрания размер на застрахователна сума.

За връзка с нас

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново