Контактен център

Групови рискови застраховки „Живот”

Застраховката покрива богата гама от рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица.

Основни рискове:

 • Смърт от заболяване или злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука

Допълнителни рискове:

 • Смърт от злополука (трудова или битова злополука, или професионално заболяване)
 • Трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане над 50% от злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)
 • Временна неработоспособност от злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване) психически травми и стрес
 • Временна неработоспособност за времето на болничен престой вследствие злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)
 • Разходи за погребение вследствие злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)
Прочети още...

Застраховката покрива богата гама от рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица.

Основни рискове:

 • Смърт от заболяване или злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука

Допълнителни рискове:

 • Смърт от злополука (трудова или битова злополука, или професионално заболяване)
 • Трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане над 50% от злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)
 • Временна неработоспособност от злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване) психически травми и стрес
 • Временна неработоспособност за времето на болничен престой вследствие злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)
 • Разходи за погребение вследствие злополука (трудова или битова злополука, общо или професионално заболяване)

Груповата рисковата застраховка „Живот“ осигуриява застрахователна защита и повече сигурност за Вас и Вашите служители.
Тя няма спестовен характер, а е насочена конкретно към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които могат да настъпят при един по-динамичен и напрегнат начин на живот.
Груповата рискова застраховка „Живот“ осигурява допълнителна финансова подкрепа на хората, на които държите ако във Вашия живот се случи нещо непредвидено.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново