Контактен център

ЕвроИнвест

Основната информация за този продукт е представена в ОИД (Основен информационен документ) на продукта, наличен по-долу на тази страница

ЕВРОИНВЕСТ е застраховка Живот, свързана с белгийския инвестиционен фонд SIVEK Global.  Балансираният фонд съчетава елементи на акции, облигации и инструменти на паричния пазар в един портфейл, който се управлява активно от фонд мениджър на база на експертна оценка и непрекъснат мониторинг на световните капиталови пазари и икономически и геополитически събития.

ЕВРОИНВЕСТ е застрахователен продукт, предоставящ комплексна застрахователна защита в случай на смърт от злополука или трайна инвалидност вследствие на злополука

ЕВРОИНВЕСТ дава уникална възможност за реализиране на много по-висока доходност благодарение на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management, като по този начин предоставя възможност за диверсификация на инвестиционния портфейл на нашите клиенти.

ЕВРОИНВЕСТ се предлага постоянно през годината, през мрежата на ДЗИ и ОББ, без конкретни продажбени периоди и емисии.

Основните предимства и параметрите на продукта са:

  • Диверсификация: баланс между рискови и ниско рискови активи в портфейла;
  • Фонд от фондове (смесен фонд) следващ стратегията на KBC: най-продаванияt фонд на KBC AM, получил награди за най-добър балансиран фонд в Белгия;
  • Висока историческа доходност, базирана на представянето на фонда през изминалите години;
  • Инвестиционна стратегия на KBC: увеличава възвръщаемостта и ограничава рисковете за инвеститора – стратегията е била подлагана на стрес тестовете на всеки пазарен цикъл, които е преминала успешно;
  • Активно управление на фонда: осигурява непрестанен мониторинг и промяна на композицията на портфейла;
  • Ликвидност: достъп до средствата по всяко време;
  • Минимален размер на премията в евро: 1,000 за еднократна премия
     

Движение на цените на дяловете по фондовете

Вижте Цена на Дял от фонд SIVEK Global Low, SIVEK Global Medium или SIVEK Global High ТУК

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново