Контактен център

ЕвроБъдеще

Спестяваш днес, за да си по-сигурен в утрешния ден

С ЕвроБъдеще спестяваш днес, за да си по-сигурен в утрешния ден. Със застрахователно-инвестиционната програма ЕвроБъдеще получаваш сигурността на застраховка "Живот", докато заделяш средства за важните неща.

  • Гъвкава застрахователна защита, която ти дава спокойствие и сигурност
  • Възможност за внасяне на допълнителни суми
  • Възможност за частично използване на натрупаните средства

Какво означава Инвестиционно-застрахователна програма за спестяване?

ЕвроБъдеще е програма, която ти позволява регулярно да заделяш малки суми, изцяло съобразени с личния ти доход, с цел натрупване на по-голяма сума с потенциал за допълнителна доходност в бъдещ период от време. А докато заделяш средства за своята цел, получаваш комплексна застрахователна защита, осигурена от ДЗИ.

ЕвроБъдеще предоставя възможност за инвестиция във фондове от „семейството“ на SIVEK - едни oт най-успешно и стабилно представящите се фондове на KBC Asset Management.

Както и при стандартната застраховка "Живот", така и с ЕвроБъдеще имаш възможност за добавяне на допълнителни застрахователни покрития - Злополука, Временна неработоспособност, Особено тежки заболявания.

Какво повече получавам с ЕвроБъдеще?

  • Програма, съобразена с твоите цели и рисков профил
  • Eднократен бонус за лоялни клиенти, активен след 5-тата година
  • „Премийна ваканция“, в случай на необходимост, след втората година