Контактен център

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс”

Ако обичате да пътувате в чужбина или се налага да го правите, защото работата Ви го изисква, възползвайте се от предложението на ДЗИ, за да получите съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Тази застраховка предлага не само защита за Вашето здравословно състояние, но също и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя Ви извън страната.

За кого е предназначена?

 • За тези, които пътуват с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • За тези, които пътуват с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя си
 • За тези, които пътуват в командировка или с цел обучение

Какво застраховаме?

Застраховката се предлага в един Основен пакет покрити рискове с възможност за добавяне и на допълнителни рискове.

Основното покритие осигурява покриване на разходи за:

 • медицинска помощ и лечение в амбулаторни и болнични условия, включително спешна стоматологична помощ
 • репатриране до България
 • погребение в чужбина
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на роднина
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации

Варианти за Лимит на отговорност – по избор на клиента.

Този основен пакет може да бъде разширен с Допълнителни покрития по избор на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия.

Разширено покритие 1 включва изплащане на обезщетение при настъпване на следните рискове:

 • смърт от злополука
 • трайна загуба на трудоспособност от злополука
 • дневни пари за болничен престой

Разширено покритие 2 предоставя покритие за направени разходи и за получени услуги:

 • правна помощ
 • разходи при забавен полет повече от 6 часа

Загуба на багаж и лични документи включва покритие за направени разходи при:

 • забавяне на пристигането на багаж
 • загуба на багаж
 • издирване на багаж
 • повреда, кражба или загуба на лични документи

Обща Гражданска отговорност включва изплащане на обезщетение до размера на договорения и записан в застрахователния договор лимит на отговорност.

Колко ще Ви струва?

Премията се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност по Основното покритие за медицински разходи, избраните допълнителни покрития, срок и цел на пътуването, както и от възрастта на застрахованото лице и териториална валидност на застраховката.

За повече информация може да се свържете с представител на нашата търговска мрежа или да се обадите на националния телефон на ДЗИ 0700 16 166.

Как може да се застраховате?

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ или в офисите на нашите търговски посредници. 

 

Общи условия

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново