Контактен център

VIVACare Home

Осигурява застрахователна защита за Вашия дом и спокойствие за Вас и Вашето семейство.

За кого е предназначена?

Застрахователната програма е предназначена за физически лица - клиенти на ВИВАКОМ.

Какво застраховаме?

 • собствено, постоянно обитавано жилище – апартамент/ къща/ вила, без допълнителни пристройки, селскостопански постройки и подобни на тях; както и съхраняваното в него:
 • домашно имущество за обичайна и ежедневна употреба - обзавеждане, домакински електроуреди, климатици и малогабаритни инструменти за лично ползване.

Какви рискове покрива застраховката?

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване, замръзване;
 • Земетресение;
 • Изтичане на вода и пара;
 • Свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води;
 • Удар от превозно средство и/или животно, авария с товарни и разтоварни машини;
 • Късо съединение или токов удар;
 • Гражданска отговорност на Застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в резултат на настъпване на покрито по полицата застрахователно събитие по Клаузи „Пожар“ и „Изтичане на вода и пара“
 • Други разходи записани в застрахователния сертификат;
 • Кражба чрез взлом (риск от Клауза „Кражба чрез взлом, грабеж и кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин“) - покритието се предоставя за движимо имущество, намиращо се на закрито в застрахованото недвижимо имущество, при условие че последното е осигурено с метални и/или усилени врати и/или решетки и/или заключващи устройства.

Какви са Пакетите за застрахователни покрития?

Пакет

Застрахователни суми/ Лимити на отговорност*

Базов

Недвижимо имущество – 10 000 лева;

- Движимо имущество – 2 000 лева;

- Кражба чрез взлом за движимо имущество – 1 000 лева;

- Гражданска отговорност – 500 лева;

- Други разходи – до 600лв.

Стандарт

Недвижимо имущество – 20 000 лева;

- Движимо имущество – 5 000 лева;

- Кражба чрез взлом за движимо имущество – 2 000 лева;

- Гражданска отговорност – 1 000 лева;

- Други разходи – до 1 250 лева.

*за всеки един Застрахователен период в срока на действие на застраховката. Застраховката се сключва при условията на „първи риск“.

Къде може да се застраховате?

В магазините на ВИВАКОМ, ако сте клиент на ВИВАКОМ.

Какъв е срокът на застраховката?

Срокът на застраховката е неопределен.

Какво следва да направите в случай на щета? При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми ДЗИ с обаждане на Денонощен контактен център - 0700 16 166 или с Онлайн известие за щета - натиснете тук.

Срок за уведомяване - в рамките на 3 (три) работни дни от узнаването за всички случаи с изключение на риска Кражба чрез взлом - в рамките на 24 часа.

ВАЖНО: При настъпване на рисковете „Кражба чрез взлом“, „Злоумишлени действия и вандализъм“ и „Пожар“ клиентът е длъжен незабавно да уведоми:

1. При риска „Кражба чрез взлом“ и „Злоумишлени действия и вандализъм“ - органите на МВР;

2. При риска „Пожар“ - служба за пожарна безопасност и защита на населението –.

За въпроси и допълнителна информация: Денонощен контактен център на ДЗИ – 0700 16 166 или на сайта на ДЗИ - dzi.bg

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

1. Застрахователен сертификат, за да удостоверите наличието на застрахователно покритие;

2. Документи за собственост на увреденото имущество;

3. Документи за доказване на събитието по основание и размер – детайлна информация може да намерите тук:

 

Документи за изтегляне:

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново