Контактен център

Помощ на пътя

ПОМОЩ НА ПЪТЯ

Обездвижен от застрахователно събитие или техническа повреда автомобил на пътя, спукана гума, заредено грешно гориво.

Ако Вашето желание е сигурността на Вашия автомобил, осигурете спокойствието си, като изберете нашата застраховка „Помощ на пътя“. Застраховка с покритие за територията на Република България и чужбина.

За кого е предназначена застраховката?

ДЗИ застрахова леки автомобили и мотоциклети, снабдени с български регистрационни номера. В застраховката влизат и товарни автомобили, каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона, в които местата за сядане не превишават 9 броя (вкл. мястото на водача), с разстояние от предната броня до края на задното колело не повече от 4.8 метра.

Какво застраховаме?

При обездвижване на МПС следствие на настъпило ПТП, злоумишлени действия на трети лица, техническа повреда, грешно заредено гориво, ние осигуряваме техническа помощ и/или транспортиране на обездвижено/увредено МПС, посочено в застрахователната полица.

Оказваме съдействие и покриваме разходи, свързани с моментното здравословно състояние на ползващото лице по застраховката.

Ние предоставяме гъвкави пакети от услуги според Вашите нужди:

Пакет ПРЕМИУМ

 • Транспортиране на МПС до подходящ сервиз в най-близкия областен град или до адреса по местодомуване при:
  • Застрахователно събитие – до 2 транспортирания и до 300 км пробег
  • Техническа повредаеднократно, до 300 км пробег
  • Грешно заредено гориво – еднократно
 • Ремонт на място
 • Подаване на ток при неизправен акумулатор
 • Смяна на увредена гума
 • Доставка на гориво на мястото на обездвижване на МПС
 • Информационни услуги

Пакет ВИП

В допълнение към ниво ПРЕМИУМ получавате:

 • По-високи лимити при транспортиране на МПС:
  • Без ограничение в броя транспортирания и до 900 км пробег при обездвижване
  • От застрахователно събитие
  • Без ограничение в пробега и до 2 транспортирания при обездвижване от
  • Техническа повреда
 • Допълнителни услуги:
  • Престой на паркинг
  • Нощувка в хотел на водача
  • Транспортиране на лицата пътуващи в МПС
  • Разходи за прегледи, изследвания и манипулации
  • При щети, покрити по застраховка „Каско+“ - до 2 огледа на МПС на адрес, посочен от клиента

Пакет ЧУЖБИНА

Разширете покритието в държавите от ЕС и останалите страни от споразумението „Зелена карта”

 • Услугите се предоставят за неограничен брой пътувания, като продължителността на всяко отделно пътуване е до 90 последователни дни.
 • Ремонт на място или транспортиране на увредено МПС от ПТП или техническа повреда до най-близкия сервиз, подходящ за ремонт на увредения автомобил.
 • Допълнителни услуги:
  • Смяна на гума
  • Заместващ водач
  • Заместващ автомобил
  • Репатриране на МПС до Република България при пълна загуба
  • Изоставяне на МПС в чужбина
  • Доставка на резервни части
  • Авансово плащане на провизорен ремонт
  • Охраняем паркинг
  • Медицинско транспортиране
  • Репатриране на застрахования
  • Репатриране в случай на смърт
  • Репатриране на деца под 16 години
  • Осигуряване на хотел,
  • Спешно свиждане от Република България
  • Правна помощ.
 • Предоставя се безплатно към пакети ПРЕМИУМ и ВИП, при сключена застраховка „КАСКО“ в ДЗИ.

Териториално действие

 • За територията на Република България - по клаузи Премиум и ВИП.
 • Държавите-членки на Европейския съюз и държавите-членки на Международното споразумение „Зелена карта” - по клауза Чужбина.

Как може да се застраховате?

 • В комбинация със застраховка „КАСКО+“* за Вашия автомобил Вие избирате необходимата Ви защита по клаузи Премиум или ВИП - за територията на Република България, а ние Ви предоставяме безплатно покритие за чужбина.
 • При сключване на застраховка Гражданска отговорност* - всяко едно от покритията поотделно или в следните комбинации:
 • Чужбина“ - в комбинация с „Премиум“ или „ВИП“, или самостоятелно
 • Самостоятелно – за срок от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца. Покритието влиза в сила не по-рано от 5 дни, считано от датата на сключване на полицата.

*Покритието се предоставя при едновременното му сключване (на една застрахователна полица) с избраната застраховка, сключена за срок от една година.

Колко ще Ви струва?

Предлагаме Ви преференциални цени при комбиниране със застраховка „КАСКО“ или застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в ДЗИ. Застрахователната премия се заплаща еднократно, при сключване на застраховката.

Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно Вашите нужди.

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново