Контактен център

Злополука на лицата в превозните средства

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

 

Застраховка „ЗЛОПОЛУКА на лицата в превозните средства“ предоставя застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица вследствие злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозни средства.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

 

Застраховат се физически лица – водачи на превозни средства (ПС) и пътниците в тях, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА застраховката?
 

 • Избор на валута и размер на застрахователната сума
 • Срок на застраховката – 1 година или друг договорен между страните срок.
 • Застрахователната премия може да се плати еднократно – при сключване на застраховката – или разсрочено.
 • Комбинация от рискови покрития:

Основно покритие

 • Смърт от злополука
 • Инвалидност от злополука

  Допълнителни покрития

 • Временна неработоспособност от злополука
 • Медицински разходи вследствие злополука

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

 

Застрахователната премия зависи от:

 • покритите рискове;

 • срока на застраховката;

 • застрахователната сума;

 • броя на застрахованите места.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

Застраховка „Злополука на местата в превозните средства“се сключва без попълване на предложение, с издаване на застрахователна полица.

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново