Контактен център

ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС

Застраховани лица - физически лица - водачи и пътници в превозни средства.
Застрахователното покритие е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от превозните средства.

Покрити рискове:

Основни рискове:

  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

Допълнителни рискове:

  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разходи вследствие злополука.

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново