Контактен център

Гранична застраховка ГО

Обект на застраховане

Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което при влизане на територията на Република България управлява моторно превозно средство (МПС), което обичайно се намира на територията на трета държава и няма застраховка, покриваща отговорността за причинените от него имуществени и/или неимуществени вреди посредством управлението на МПС. Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи и лице, което управлява МПС, което е влязло на територията на Република България с валидна застраховка, чийто срок изтича или е изтекъл преди лицето да е напуснало територията на Република България.

Срок на застраховане

Гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите би могла да бъде издадена за срок от 1, 2 или 3 месеца като срокът не може да бъде различен от гореспоменатите.

Териториална валидност

Териториалната валидност на застраховката обхваща територията на Република България, както и територията на държавите-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Прочети още...

Особености и изисквания на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД

Съгласно Кодекс за застраховането „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД изисква при сключване на гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите представянето на регистрационен талон на МПС, копие на изтекла или изтичаща застрахователна полица „Гражданска отговорност” по отношение на съответното МПС, издадена от чуждестранна или българска застрахователна компания.
Гранични застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите се издават от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД единствено в агенциите или офисите на Дружеството като не се допуска застрахователното посредничество на брокери и/или агенти. Премията по застраховката се заплаща еднократно.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново