Контактен център

Гражданска отговорност

За кого е предназначена?

Обект на застраховане е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

 

Какво застраховаме?

Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

  • за неимуществени вреди – до 2 000 000 лв. при едно пострадало лице и до 10 000 000 лв. при две и повече пострадали лица;
  • за имуществени вреди – до 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Срещу допълнително платена премия може да разчитате на пътна помощ в случай на пътно-транспортно произшествие в рамките на 25 км.

 

Колко ще Ви струва?

Премията може да бъде платена еднократно, както и разсрочено на две или четири вноски. Можете да се свържете с нас, за да изчислим премия, съгласно вашите нужди или да използвате нашия онлайн калкулатор.

Възползвайте се от 5% отстъпка от застраховка Гражданска отговорност с възможност за допълнително намаление от застраховка Каско. Отстъпката е от актуалната тарифа на ДЗИ за периода и ще е валидна от 15 юни до 15 юли 2020 г.

 

Как може да се застраховате?

Полицата може да се сключи в офисите на ДЗИ или с посредници на компанията в цялата страна.

За сключването на полица е необходимо да представите:

  • документи за собственост на автомобила;
  • документ за самоличност.

Двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново