Контактен център

Имуществено застраховане

Инструкции при настъпване на застрахователно събитие и последващо подаване на иск за щети за застраховки

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие? 

Изберете вид инцидент:

 

 

 

 

Изтегли уведомление за завеждане на щета

Имуществени щети

Щета по имуществено застраховане може да бъде заведена на място във всеки офис на ДЗИ.

За завеждане на щета по имейл е необходима следната информация:

Моля, изпращайте Вашите уведомления на имейл: claims_property@dzi.bg
В случай че е необходимо извършване на оглед, експертите на ДЗИ ще се свържат с Вас.

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново