Контактен център

Помощ при щета

Инструкции при настъпване на застрахователно събитие и последващо подаване на иск за щети за застраховки

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие? 

Изберете вид инцидент:

 

Автомобилни щети

Имуществени щети

Претенции Животозастраховане

Претенции "Злополука"

Претенции медицинско застраховане

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново