Контактен център

Сътрудничество с училища

Продължавайки добрата традиция на сътрудничество с различни училища в страната, сега ДЗИ работи по проект „Ученически практики“ към ОП РЧР.

В момента своята практика в агенции на ДЗИ провеждат ученици от Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ в Търговище, Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в Плевен и Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в Силистра.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново