Контактен център

Комбинирана програма „Живот и здраве”

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ПРОДУКТ?

Продуктът е предназначен за малки и средни фирми с 10 или повече служители. Програмата представлява комбинация от основните покрития на два продукта – универсална застраховка „Живот” ДЗИ Спринт и комплексна медицинска застраховка ДЗИ Здраве. Програмата осигурява високо ниво на защита, като гарантира комплексна грижа за здравето на служителите и защита на стандарта за тях и техните семейства при неприятни събития.

КАК ДОПРИНАСЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

 • Осигурява мотивация за служителите Ви чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки.
 • Гарантирате собствената си сигурност и спокойствие при евентуални претенции на служителите.
 • Възможност за използване на данъчни преференции;
 • Предоставя краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • Ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.
 • Ползване на качествени здравни услуги, комбинирани с бързо възстановяване на направените разходи;
Прочети още...

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ ПРОДУКТ?

Продуктът е предназначен за малки и средни фирми с 10 или повече служители. Програмата представлява комбинация от основните покрития на два продукта – универсална застраховка „Живот” ДЗИ Спринт и комплексна медицинска застраховка ДЗИ Здраве. Програмата осигурява високо ниво на защита, като гарантира комплексна грижа за здравето на служителите и защита на стандарта за тях и техните семейства при неприятни събития.

КАК ДОПРИНАСЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

 • Осигурява мотивация за служителите Ви чрез предоставяне на допълнителни социални придобивки.
 • Гарантирате собствената си сигурност и спокойствие при евентуални претенции на служителите.
 • Възможност за използване на данъчни преференции;
 • Предоставя краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • Ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.
 • Ползване на качествени здравни услуги, комбинирани с бързо възстановяване на направените разходи;

Ние даваме сигурност за Вашия екип...

В днешната динамична и непредвидима бизнес среда всеки опитен мениджър търси начин да запази най-важния актив за своя бизнес – служителите и целостта на екипа. Съвременния мениджър не може да си позволи да вдига заплатите на служителите си често, но това което може да направи е да предостави обогатен пакет от социални придобивки.

Ние от ДЗИ Ви сътрудничим активно в тази посока вече над 65 години. Оставяйки в наши ръце грижата за Вашите ценни служители, Вашият бизнес просперира, подкрепен от засилената им мотивация и отдаденост в преследването на общите Ви цели.

Спестовно и рисково застраховане

За да задържите най-ценните кадри във Вашата фирма като дългогодишни партньори, заложете на „ДЗИ Спринт“– продукт който се предлага със и без спестовен елемент, който позволява изграждане на атрактивна схема за стимулиране на Вашите ключови служители, включваща застрахователно покритие и допълнително възнаграждение, освободено от ДОД.

По този начин Вие гарантирате за Вашия бизнес:

 • лоялност от страна на Вашия квалифициран и мотивиран персонал;
 • данъчни преференции;
 • краткосрочна или дългосрочна спестовна схема за служителите, освободена от данъци;
 • ефективно управление на корпоративния финансов ресурс.

„ДЗИ Спринт” е подходящ продукт и за подсигуряване и планиране на Вашето бъдеще и това на Вашето семейство. Не оставяйте нищо на случайността!

Комплексни Медицински Застраховки

Комплексната Медицинска Застраховка ДЗИ „Здраве”   финансово обезпечава    ползваните от Вас, Вашето семейство или служители здравни услуги и консумативи в лечебни заведения на територията на България. Здравноосигурителната дейност се допълва от активна грижа и съдействие на осигурените лица при получаване на медицинска помощ и защита на техните интереси.


Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново