Контактен център

ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА"

Застраховката е предназначена за спедитори, които извършват своята дейност в съответствие с “ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ” /ОСУ/ и “ОБЩИТЕ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ” /ОСКУ/ на Националното сдружение на Българските спедитори /НСБС/.

СПЕДИТОРЪТ може да действува:

  1. Като ПЪЛНОМОЩНИК – от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА.
  2. Като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА.
  3. Като ОПЕРАТОР – от свое име и за своя сметка.
Прочети още...

“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД  предоставя на своите застраховани покритие съгласно Общите условия за застраховка “Отговорност на спедитора” от 10.11.2007 г. и  Клаузи /A/, /B/ или /C/ .

Спедитора, действуващ като КОМИСИОНЕР /КЛАУЗА А/ – като Пълномощник или Търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС:

  • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като ОПЕРАТОР /КЛАУЗА В / по ОСУ на НСБС:

  • щети от липси и повреди на стоката;
  • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР /КЛАУЗА С/ по ОСКУ на НСБС:

  • щети от липси и повреди на стоката;
  • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва на база по­пълнено от кандидата за застраховане Предложение-въпросник, по образец на застрахователя, като за отделните клаузи, задължително се попълват въпросите, ка­саещи следната информация:

а)  спедиционния приход в оригинална ва­лута - когато спедиторът действа ка­то комисионер (Клауза А);

б)  бруто приходът от навла, складови и претоварни услуги в оригинална валу­та - когато спедиторът действа като транспортен оператор (Клауза В);

в)  ежемесечно сведение за максималната месечна стойност на стоките в склада му в оригинална валута или друга избрана валута, когато спедиторът действа като складов оператор (Клауза С).


Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново