Контактен център

Кои сме ние

ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ние достигаме до вас на територията на цялата страна.

Компанията, символ на застраховането в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ на базата на своя опит, както и благодарение на активен международен обмен в рамките на КВС Груп, разработиха редица иновативни решения в продуктовото портфолио, както и в обслужването на клиенти и посредници.

От 2007 г. насам ДЗИ получава подкрепа и на международно ниво, след като стана част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

Вижте основни моменти от развитието на ДЗИ тук.

 

Част от KBC Груп

КВС е интегрирана банково-застрахователна група с разнообразие от канали, която е насочена главно към клиенти физически лица, МСП и местни средно големи корпоративни фирми. Фокусира се върху своите основни пазари в Белгия и някои страни от Централна и Източна Европа (Чехия, Словакия, България и Унгария). Групата има присъствие и в други страни и региони по света.

КВС предоставя банкови и застрахователни продукти и услуги, както и такива, свързани с управление на активи, чрез своите интегрирани дистрибуционни канали – банкови клонове, застрахователни агенции и брокери, а и чрез интернет.

Централата на КВС се намира в Брюксел (Белгия), в сърцето на Европа.

KBC Group NV е регистрирана на нюйоркската фондова борса – (NYSE) Euronext Brussels (ticker symbol 'KBC').

Допълнителна информация – www.kbc.com

 

Банкови сметки на главни агенции към „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Поради сливането на СИБАНК ЕАД и ОББ АД, от 01.08.2018 г. има промяна в IBAN номерата на всички разплащателните сметки на ДЗИ. За улеснение на всички клиенти и партньори, новите и старите номера на сметките ще бъдат едновременно активни до края на декември 2018 г. След тази дата старите сметки в СИБАНК ще бъдат закрити.

Пълен списък на старите и нови разплащателни сметки можете да откриете по-долу:

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново