Контактен център
21/07/2015
Срок за получаване на документи: 31.07.2015г. Срок за въпроси: 28.07.2015г.
03/07/2015
Срок за въпроси по техническа част: До 10.07.2015г., 17ч. по имейл на следния електронен адрес: procurement@dzi.bg. Срок за предоставяне на техническа част: До 17.07.2015 г., 16ч.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново