Контактен център

Защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(„ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД & „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД)

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, целесъобразен и прозрачен начин и да гарантираме Вашите правa. С настоящата информация за обработване на лични данни бихме искали да Ви информираме какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на кои категории получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно и да се запознаете с начина, по който се обработват Вашите лични данни в качеството Ви на ползвател на застрахователни услуги (застраховащ, застрахован, трето ползващо се лице, трето увредено лице, други лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо лице, което проявява интерес да се ползва от застрахователни услуги), представител или представляващ на контрагент юридическо лице или друго заинтересовано лице. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините за тяхното упражняване.

При необходимост ДЗИ ще актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като актуалната й версия може да намерите на нашия сайт. Повече информация във връзка с прилагането на законодателството относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

Пълния текст на документа намерете тук:

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново