Контактен център

Е-плащане

Онлайн плащане

ДЗИ онлайн

През сайта на ДЗИ в посочения линк: https://e.dzi.bg/plastania-na-vnoski, може да заплатите своите поредни вноски по полици на ДЗИ Общо застраховане ЕАД. За да го направите трябва да въведете ЕГН/ЕИК или номера на полица. Възможно е да заплатите и първа вноска през e-dzi.bg, но първа трябва да имате регистрирана полица, за да изпълните условията по-горе.

Електронен портал на ОББ - UPAY

Плащания на застрахователни полици към ДЗИ през Електронния портал на ОББ АД – UPAY. Функционалността позволява плащането на поредни вноски към застрахователни полици към ДЗИ издадени през всички канали на дистрибуция. Тази функционалност следва логиката на съществуващия канал за плащане Epay.

В посоченият линк: https://ubbpay.bg, в секция Битови сметки клиента може да открие препратка към ДЗИ, след което да избере към кое от двете дружества желае да преведе дължимата премия.

Моля, имайте предвид, че за самото плащане клиентът е необходимо да регистрира коректно номера на съответната полица, а когато се прави плащане към ДЗИ - Животозастраховане, номерът на полицата трябва са е въведен във формат, описан в инструкцията в UPAY.

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез U-Pay:

 • При сключване на полица
 • Поредна вноска по „Граждански отговорност на автомобилистите“
 • Рискови застраховки "Живот"
 • Полици във валута различни от български лева и евро.

Приложение за мобилно банкиране на ОББ

Плащания на застрахователни полици към ДЗИ чрез приложението за мобилно банкиране на ОББ. Функционалността позволява плащането на поредни вноски към застрахователни полици към ДЗИ издадени през всички канали на дистрибуция. Информация за дължимите вноски можете да намерите в секция „Плащания“ , раздел „Битови сметки“. За целта трябва първо да сте регистрирали ДЗИ Животозастраховане и ДЗИ Общо застраховане като доставчик на услуга чрез секция „Плащания“ , раздел „Битови сметки“, от меню Шаблон.

Плащане чрез E-pay

ePay.bg е система за електронни разплащания на стоки и услуги с банкови карти през интернет.

Системата позволява използването на дебитни карти Maestro и Visa Electron, както и на кредитни карти Visa и MasterCard.

За да се извърши плащане на застрахователни вноски през ePay.bg, е необходимо да имате лична регистрация на страницата на ePay.bg в интернет – www.epay.bg , както и да регистрирате номера на полицата Ви от меню „Регистрация за плащане на периодични вноски“. Тези регистрации се извършват еднократно, като се следват подробните инструкции на страницата.

Вие ще получавате редовно информация за всички дължими вноски по полицата Ви в личния си профил в ePay.bg, откъдето бързо и лесно може да извършите плащането. Системата позволява и получаване на напомнящи съобщения по имейл за чакащи задължения, за да не пропуснете покриването на падежирала вноска.

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез еPay:

 • При сключване на полица
 • Поредна вноска по „Граждански отговорност на автомобилистите“
 • Рискови застраховки "Живот"
 • Полици във валута различни от български лева и евро.

Интернет банкиране

Вие може да платите Вашата вноска по полица чрез банков превод чрез интернет банкирането на банката, на която сте клиент.

При попълване на платежното нареждане, моля, попълнете следните реквизити:

ВАЖНО!: Моля, попълнете номера на Вашата полица в поле „Основание за плащане“.

IBAN за разплащане:

Данни на получател:

ДЗИ Общо застраховане ЕАД

№ сметка: BG40UBBS88881000877687 (за преводи в Лева)

№ сметка: BG77UBBS88881400292175 (за преводи в Евро)

№ сметка: BG85UBBS88881100292177 (за преводи в Щатски долари)

ДЗИ Животозастраховане ЕАД

№ сметка: BG68UBBS88881000290139 (за преводи в Лева)

№ сметка: BG52UBBS88881400894898 (за преводи в Евро)

№ сметка: BG29UBBS88881100289402 (за преводи в Щатски долари)

Информация за конкретната банкова сметка също можете да получите чрез запитване на e-mail: clients@dzi.bg или на телефон 0700 16 166.

ВАЖНО!:Моля, в полето „Основание за плащане“ попълнете номера на Вашата полица.

Превод от работната заплата

Необходимо е да договорите този вид разплащане по дългосрочни полици със своя работодател, като му предоставите копие на своята полица, както и банковата сметка на ДЗИ.

 

Плащане в брой

EasyPay

Най-често ползваната услуга, предлагана от Easy Pay, е „Плащане на битови сметки“.

Вече можете да заплатите и вноската по Вашата полица към ДЗИ.

Пълен списък с всички офиси на Easy Pay можете да откриете на интернет адрес www.easypay.bg

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез Easy Pay:

 • При сключване на полица
 • Поредна вноска по „Граждански отговорност на автомобилистите“
 • Рискови застраховки "Живот"
 • Полици във валута различни от български лева и евро.

Офисите на ОББ

Плащането на поредни вноски по застраховки към ДЗИ в офисите на ОББ е възможно във всеки офис на банката. Банката не събира такси и комисиони от контрагенти на ДЗИ за касови операции по сметките на ДЗИ, независимо от размера на сумата и вида на валутата.

В допълнение може да се използва услугата на ОББ за събиране на премии „Quick Pay”.За целта е необходимо да обявите пред служителя в ОББ, че желаете да извършите плащане по застрахователна полица към ДЗИ, използвайки услугата за събиране на премии „Quick Pay”, както и да посочите номера на полицата си.

Изключения – вноски по застраховки, които не може да се заплащат чрез Quick Pay:

 • При сключване на полица
 • Поредна вноска по „Граждански отговорност на автомобилистите“
 • Рискови застраховки "Живот"
 • Полици във валута различни от български лева и евро.

https://www.ubb.bg/

Офисите на ДЗИ

Вие можете да заплатите Вашата вноска по полица във всеки офис на ДЗИ.
За да видите карта на офисите ни, моля, натиснете тук.

Чрез посредник

Вие можете да заплатите вашата вноска по полица на ДЗИ при посредниците на ДЗИ – застрахователни агенти или брокери. Необходимо е единствено да кажете номера на Вашата застрахователна полица.

Други Банки

Плащането на поредни вноски по застраховки към ДЗИ е възможно във всеки клон на банка. Банката, обаче може да ви таксува за превода спрямо тарифния план.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново