Контактен център

Информационни документи за застрахователните продукти

Съгласно чл. 325а от Кодекса за застраховането, преди сключване на застрахователен договор всеки разпространител (служител или посредник) е длъжен да предостави на клиента относимата обективна информация за застрахователния продукт в разбираема форма,така че да му даде възможност да вземе информирано решение. Информацията се предоставя, чрез стандартизиран информационен документ с нормативно определено съдържание и форма. В тази връзка по-долу ще намерите пълен списък на Информационните документи за всички продукти предлагани от ДЗИ.

Автомобилно застраховане

Гражданска отговорност на автомобилистите

Автомобилна застраховка "Каско+"

Помощ на пътя

Гранична застраховка"Гражданска отговорност на автомобилистите"

 

Имуществено застраховане

Имуществена застраховска "Комфорт за дома"

Имуществена застраховска "Комфорт за бизнеса"

Застраховка „Индустриален пожар“

Застраховане на електроника

Застраховка „Всички рискове при изпълнение на монтажа”

Застраховка „Всички рискове при изпълнение на строителни работи”

 

Помощ при пътуване

"Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица с асистанс" за ЕДНОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ

"Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица с асистанс" за МНОГОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ

 

Застраховки "Злополука"

Индивидуална застраховка злополука пакет „Закрила“

Групова застраховка „Злополука“

Задължителна застраховка "Трудова злополука"

Застраховка "Злополука на учащи и деца от детски градини и ясли"

Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (задължителна)

Злополука на лицата в превозните средства (доброволна)

Застраховка „Злополука за спортисти“

Задължителна медицинска застраховка на чужденци,пребиваващи в Р България или транзитно преминаващи през страната

Комплексна туристическа застраховка, Покритие „Туризъм в България“

Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Злополука“

 

Застраховка „Разни финансови загуби“

Групова застраховка „Безработица“

Застрахователната програма „VIVACare“, застраховка „Разни финансови загуби“

 

Медицинско Застраховане

Медицинска (Здравна) застраховка

Медицинска застраховка "Добро здраве"

Медицинска застраховка „ДЗИ BEST DOCTORS“

 

Отговорности

Обща гражданска отговорност

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството(чл.171 от ЗУТ)

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект(чл.173,ал.1,от ЗУТ)

Професионална отговорност на нотариус

Професионална отговорност на адвокати

Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия

Професионална отговорност на регистрирани одитори

Професионална отговорност на застрахователни посредници

Професионална отговорност на синдика

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител

Отговорност на туроператора

Отговорност на продукта

Отговорност на работодателя

Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора

Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие

 

Селскостопанско застраховане

Застраховка на земеделски култури

Застраховка на животни, птици, риба и кошери с пчели

Застраховка на трайни и горски насаждения като основни средства за производство

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново